data protection

6 vragen over uw GDPR status


Heeft u al voorbereidingen getroffen?

Er is veel aandacht voor de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) toch wil huXam u attenderen op een paar vragen die u zich moet stellen ten aanzien van de nieuwe wetgeving die 25 mei 2018 van kracht wordt.


Image

 • Heeft u al een Protection Impact Assessment (PIA) uitgevoerd?

  Voer deze uit op onze Oracle Service Cloud of Teamleader oplossingen.

 • Heeft u al vastgelegd welke privacy gegevens u opslaat in Oracle Service Cloud of Teamleader?

  Onderbouw waarvoor deze in is bedoeld en zo in het privacy register heeft verwerkt.

 • Heeft u al Oracle Service Cloud of Teamleader rapportages voorbereid met het oog op recht op inzage of correctie?

  Stel deze beschikbaar binnen uw organisatie.

 • Wat heeft u geregeld als er gevraagd wordt vanuit privacy oogpunt binnen Oracle Service Cloud of Teamleader?

  Denk ook aan het recht om vergeten te worden, en dataportabiliteit.

 • Weet u of u gegevens heeft vastgelegd waar toestemming voor zou moeten worden gevraagd?

  Controleer of er binnen Oracle Service Cloud of Teamleader gegevens zijn vastgelegd waar extra toestemming voor vereist is.

 • Zijn Privacy by Design & Privacy by Default ingeregeld?

  Bij Oracle Service Cloud of Teamleader implementatie en/of changes dienen deze onderdeel te zijn van het projectplan.

Heeft u al voorbereidingen getroffen?

Heeft u geen antwoordt op deze vragen, of een deel van de vragen? Dan kunnen we u met de praktische invulling helpen. Laat ons weten waar u nog hulp bij kunt gebruiken!

Image

Meer vragen
Heeft u meer privacy inhoudelijke vragen? Of als u begeleid wilt worden met bijvoorbeeld de PIA, dan kunnen wij in samenwerking met onze in privacy en informatiebeveiliging  gespecialiseerde partner aanvullende oplossingen bieden.

Neemt u gerust contact op met huXam:

Via onze website, telefoon: 050-2111952 of e-mail: support@huxam.nl