IT-transformatie en digitale transformatie: zoek de verschillen

Kun jij me een product noemen dat niet op de een of andere manier digitaal geproduceerd, vermarkt of verkocht is? Ja, da’s een lastige hè!

Digitale transformatie is, zoals ik ook in een artikel een aantal weken geleden beschreef, bij steeds meer organisaties een cruciaal onderdeel binnen alle processen. De snelle veranderingen die de wereld vandaag meemaakt in alle manieren van leven en werken zorgen ervoor dat elke organisatie – van corporate tot startup – de kracht van technologie moet gebruiken om op te vallen, het verschil te maken en vooruit te komen.

Om de mogelijkheden van technologie effectief te benutten, transformeren bedrijven hun IT-processen, activiteiten, management en andere processen. De doelstelling hierbij is vaak ook digitalisering. Om deze reden worden IT-transformatie en digitale transformatie vaak als hetzelfde gezien. Toch zijn het bij uitstek verschillende concepten.

Onderstaand ga ik in op de overeenkomsten en verschillen tussen IT-transformatie en digitale transformatie.

 

IT-transformatie en digitale transformatie worden vaak als hetzelfde gezien. Dat is onjuist

 

Wat is IT-transformatie?

IT-transformatie is het proces waarbij het volledige IT-ecosysteem van een organisatie wordt herzien om de algehele efficiëntie en levering binnen de organisatie te verbeteren. IT-transformatie vereist dat de netwerkinfrastructuur, de hardwarecomponenten, de softwaretoepassingen, het IT-servicemanagement, de kaders voor gegevensopslag en de toegankelijkheid van een bedrijf worden gemoderniseerd.

Om een effectieve IT-transformatie uit te voeren, moeten managers een duidelijke en samenhangende visie ontwikkelen omtrent de IT van een organisatie. Vervolgens is het vertalen van deze visie in een strategie en het doorvoeren van de nieuwe processen die hieruit voortvloeien van groot belang. Dit kan het hele bedrijf raken. Daarom is het belangrijk om deze transformatie zo aan te gaan dat de organisatie volledig wordt betrokken en medewerkers snappen wat er gebeurt en gaat gebeuren.

Het uitvoeren van een IT-transformatie levert een verscheidenheid aan financiële en strategische voordelen op voor het bedrijf en maakt de organisatie flexibeler, meer schaalbaar en meer aanpasbaar.

IT-transformatie is een essentieel fundament en een voorwaarde voor de digitale transformatie van elk bedrijf.

 

IT-transformatie is een essentieel fundament en een voorwaarde voor de digitale transformatie van elk bedrijf.

 

Wat betekent Digitale Transformatie?

Digitale transformatie gaat over het heroverwegen en evolueren van bedrijfsmodellen waarbij de klant centraal staat.

Digitale transformatie is het proces waarbij digitale technologie in alle bedrijfsgebieden wordt gebruikt om nieuwe processen en klantervaringen te creëren of bestaande processen en ervaringen aan te passen. Deze transformatie heeft veel impact op de wijze waarop organisaties waarde leveren aan hun klanten en waarop deze waarde fundamenteel wordt verbeterd.

Om een duidelijker beeld te krijgen wat digitale transformatie is, is het van cruciaal belang te begrijpen wat het níet is. Digitale transformatie betekent niet dat je bestaande processen vervangt of alleen maar je aanwezigheid en betrokkenheid op sociale media vergroot.

Digitale transformatie dringt door in elke ader van het bedrijf en strekt zich uit van processen en producten tot de cultuur van de organisatie, van de manier waarop beslissingen worden genomen, tot wie wordt aangenomen, tot post-sales service, en zelfs hoe interne interacties plaatsvinden.

Het is goed te vermelden dat digitale transformatie iets anders is dan digitalisering. Het proces van digitalisering betekent dat een organisatie van analoog naar digitaal gaat. Bij digitale transformatie probeert een bedrijf het effectieve gebruik van gegevens te vergroten om processen te vereenvoudigen en de impact van processen te vergroten.

 

Als je de stappen en het proces wilt plannen die nodig zijn voor de digitale transformatie van je bedrijf, is het slim om een partner te vinden die jouw organisatie helpt bij het opstellen van een op maat gemaakt transformatieplan om de gewenste doelen te bereiken

 

Hulp bij de gewenste transformatie

Digitale transformatie wordt in de meeste gevallen geleid door de CTO en de CIO die samenwerken met leveranciers om hun transformatieproces gedeeltelijk te begeleiden of volledig uit te besteden.

Als je de stappen en het proces wilt plannen die nodig zijn voor de digitale transformatie van je bedrijf, kan een partner, zoals huXam, jouw organisatie helpen bij het opstellen van een op maat gemaakt transformatieplan om de gewenste doelen te bereiken.

Er zijn vier soorten digitale transformatie:

  • Procestransformatie
  • Transformatie van het bedrijfsmodel
  • Domeintransformatie
  • Culturele transformatie

Enkele voorbeelden van moderne technologieën die organisaties over de hele wereld helpen bij het inluiden van digitale transformatie zijn; Internet of Things (IoT), Artificial Intelligence (AI) cloud computing, big data en blockchain.

 

Waarom is digitale transformatie belangrijk?

De pandemie in 2020 en alle verstoringen die daarmee gepaard gingen, hebben het digitale transformatietraject voor veel organisaties versneld. Toen sociale afstand, reisbeperkingen en geen fysieke klantinteractie de nieuwe norm werden, moesten bedrijven noodzakelijkerwijs dus snel digitaal worden.

Enkele belangrijke voordelen voor organisaties als gevolg van deze transformatie zijn:

  • Digitale transformatie leidt tot een verbeterde klantervaring: Key metrics zoals lifetime value van klanten, klantbehoud, verkoop en conversie van marketing campagnes worden meer inzichtelijk en kunnen sneller verbeterd worden. Merken zijn nu in staat om aan de behoeften van klanten te voldoen met handige en snelle oplossingen op alle touchpoints – of het nu gaat om de levering van het product of de diensten na de verkoop. Elk aspect van de klantervaring is inzichtelijk geworden en kan worden verbeterd door de toepassing van technologische innovaties.
  • Er is een beter gevoel bij de groeimogelijkheden en het vergroten van de winstgevendheid: Digitale transformatie ontsluit waarde bij elke genomen stap en maakt nieuwe verdienmodellen inzichtelijk. De kosten worden verlaagd door de adoptie van digitale oplossingen binnen interne operaties, supply chain en vermindering van handmatige verwerking. Ook helpt het de winstgevendheid op duurzame wijze te verhogen.
  • Digitale transformatie leidt tot betere besluitvorming: Door de data die vrijkomt vanuit de transformatie in het middelpunt van een organisatie te plaatsen, kunnen bedrijven voordeel halen uit analyse hiervan. Door gebruik te maken van effectieve (digitale) klantinteractie systemen, digitale analytische tools en de krachten van AI kunnen organisaties de bergen gegevens omzetten in waardevolle inzichten die bedrijfsleiders helpen om sneller en betere beslissingen te nemen.
  • Verbetering van de productiviteit en efficiëntie van werknemers: digitale transformatie maakt samenwerking, werken op afstand en wereldwijde teams mogelijk. Operationele taken kunnen worden geautomatiseerd en je teams kunnen hun creativiteit en energie richten op nieuwe manieren van werken en verdere verbeteringen.

 

IT-transformatie vs. digitale transformatie

IT-transformatie en digitale transformatie worden vaak door elkaar gebruikt en met elkaar verward. Als je de verschillen begrijpt, kun je doelgericht de route voor digitale transformatie opstellen die relevant is voor jouw organisatie. Dit in plaats van te veel te focussen op IT-transformatie en kansen op het gebied van digitale transformatie te missen.

 

Algemeen

Digitale transformatie heeft betrekking op mensen, processen, producten en de cultuur van een organisatie. IT-transformatie daarentegen is de digitalisering van zijn informatiesystemen, zoals ERP en andere, om de productiviteit te verbeteren en de automatisering te verhogen.

Digitale transformatie is klantgedreven en de strategie is gericht op de voorkeuren en tevredenheid van de klant. IT-transformatie richt zich voornamelijk op het verbeteren van de IT-infrastructuur door gebruik te maken van de sterke punten van de nieuwste technologieën en heeft mogelijk geen sterke klantgerichte focus.

 

Waarbij digitale transformatie juist klantgedreven is, is de IT-transformatie dit niet

 

IT-transformatie is een eerste vereiste

IT-transformatie is een essentieel onderdeel van het hele digitale transformatieplan. Dit betekent in wezen dat digitale transformatie niet kan worden geleverd zonder IT-transformatie. IT-transformatie vormt de fundering voor een digitale transformatie.

strategie-digitale-transformatie

 

Betrokken mensen

Een digitaal transformatieproject vereist de inspanning en betrokkenheid van de hele organisatie, terwijl IT-transformatie vooral binnen de bevoegdheid van de IT-managers en -teams valt. Digitale transformatie is een organisatiebrede evolutie in vergelijking met IT-transformatie, die door één functie wordt aangestuurd.

 

Toepassingsgebied

IT-transformatie beperkt zich tot infrastructurele veranderingen, zoals cloudoplossingen, netwerkvereisten, hardware, software en gegevensbeheer. Digitale transformatie daarentegen past al deze hulpmiddelen toe en bestrijkt alle gebieden die van invloed zijn op een organisatie. Digitale transformatie heeft dus een veel grotere reikwijdte.

 

Het resultaat

IT-transformatie heeft een duidelijk gedefinieerd eindresultaat. Digitale transformatie heeft dit niet. Dit komt omdat het digitale transformatieproces een continu evoluerend proces is waarbij veranderingen in het gedrag van klanten, de sector en de technologie in de loop van de tijd effectief moeten worden beheerd.

Nieuwe technologieën en veranderende marktomstandigheden zullen altijd een vraag creëren naar innovatieve strategieën die anticiperen op, en tegemoetkomen aan, de behoeften van de klant. Door mogelijkheden te onderzoeken om zinvolle oplossingen te bieden voor stakeholders en de operationele efficiëntie te verbeteren met de cloud is een cultuur van voortdurende verandering mogelijk die de groei van je bedrijf continu bevordert en versnelt.

 

Partnership

Ondanks de vele voordelen van digitale transformatie slagen organisaties er vaak niet in om deze adequaat te bereiken. Hiervoor zijn veel redenen, waarbij een van de belangrijkste de onkunde/daadkracht van de organisatie is. Het kiezen van een strategische partner om te helpen, is een mogelijkheid om dit wel te realiseren.

Een partnerschap aangaan met een ervaren organisatie is cruciaal voor het uitvoeren van een kosteneffectieve en impactvolle transformatie op de langere termijn. Wij stemmen de digitale transformatiestrategieën en de te gebruiken technologie altijd af op specifieke bedrijfsbehoeften.

Wil je eens verder praten over de mogelijkheden van digitale transformatie? Wij helpen je graag.

Wil je meer weten?

Neem contact op met Steyn.

0657006000
s.elshout@huxam.nl

Steyn Elshout